DeAKids

I programmi di stasera

Venerdì 28 Gennaio 2022
06:00 Zig & Sharko
06:10 Zig & Sharko
06:15 Zig & Sharko
06:25 Zig & Sharko
06:30 Zig & Sharko
06:40 Zig & Sharko
06:50 Zig & Sharko
06:55 Zig & Sharko
07:05 Il barbiere pasticciere
07:15 Il barbiere pasticciere
07:25 Il barbiere pasticciere
07:30 Il barbiere pasticciere
07:40 Il barbiere pasticciere
07:50 Il barbiere pasticciere
08:00 Il barbiere pasticciere
08:10 Il barbiere pasticciere
08:15 Zig & Sharko
08:25 Zig & Sharko
08:35 Zig & Sharko
08:45 Zig & Sharko
08:55 Zig & Sharko
09:00 Zig & Sharko
09:10 Zig & Sharko
09:15 Zig & Sharko
09:25 Robin Hood alla conquista di Sherwood
09:40 Robin Hood alla conquista di Sherwood
09:50 A Tutto Reality: L'isola
10:15 A Tutto Reality: L'isola
10:40 Trolls: la festa continua!
11:05 Trolls: la festa continua!
11:25 Trolls: la festa continua!
11:50 A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola
12:10 A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola
12:35 A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola
12:55 Il barbiere pasticciere
13:05 Il barbiere pasticciere
13:15 Il barbiere pasticciere
13:25 Il barbiere pasticciere
13:30 Il barbiere pasticciere
13:40 Il barbiere pasticciere
13:50 H2O: Just Add Water
14:15 H2O: Just Add Water
14:45 H2O: Just Add Water
15:10 Il barbiere pasticciere
15:20 Il barbiere pasticciere
15:30 Il barbiere pasticciere
15:40 Il barbiere pasticciere
15:50 Il barbiere pasticciere
16:00 Il barbiere pasticciere
16:10 Trolls: la festa continua!
16:35 Trolls: la festa continua!
17:00 Robin Hood alla conquista di Sherwood
17:10 Robin Hood alla conquista di Sherwood
17:25 Robin Hood alla conquista di Sherwood
17:35 Il barbiere pasticciere
17:45 Il barbiere pasticciere
17:55 Il barbiere pasticciere
18:05 Il barbiere pasticciere
18:10 Il barbiere pasticciere
18:20 Il barbiere pasticciere
18:30 A tutto reality: le origini
18:50 A tutto reality: le origini
19:00 Il barbiere pasticciere
19:10 Il barbiere pasticciere
19:20 Il barbiere pasticciere
19:30 Il barbiere pasticciere
19:35 Il barbiere pasticciere
19:45 Il barbiere pasticciere
19:55 H2O: Just Add Water
20:20 H2O: Just Add Water
20:50 Almost Never
21:15 Mako Mermaids - Vita da tritone
21:45 Mako Mermaids - Vita da tritone
22:10 Pippi Calzelunghe
22:35 Pippi Calzelunghe
23:05 Talent High School
23:25 Talent High School
23:50 L'Officina dei mostri
00:05 L'Officina dei mostri
00:30 Street of Magic
00:50 Street of Magic
01:10 Talent High School
01:35 Talent High School
02:00 L'Officina dei mostri
02:10 L'Officina dei mostri
02:35 Street of Magic
02:55 Street of Magic
03:20 Talent High School
03:40 Talent High School
04:05 L'Officina dei mostri
04:20 L'Officina dei mostri
04:40 L'Officina dei mostri
04:50 Street of Magic
05:10 Street of Magic
05:35 Talent High School

Le altre reti: